MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
Vznešený Alláh chválí učené lidi a přikázal se s nimi radit, když něco nevíme. Pravil: „… a zeptejte se lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li!“ (Včely, 16:43) Měli by se vyjadřovat k různým událostem, které postihnou lidi, nepokojům a závažným věcem, protože chápou více než jiní, vědí více než jiní, mají velkou prozíravost čerpající ze zjevení více, než kdokoli jiný. Vznešený Alláh pravil: „Kdyby se však s ní obrátili na Posla anebo na ty, kdož mezi nimi mají autoritu, dozvěděli by se ji tak ti, kteří se mezi nimi snaží proniknout k pravdivosti její.“ (Ženy, 4:83) A také pravil: „A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Alláhovi a Poslu – jestliže věříte v Alláha a v Den soudný! A to bude nejlepší a povede k nejkrásnějšímu výsledku.“ (Ženy, 4:59)
Před 4 dny
 
Pouť (al-hadždž) znamená směřování, pouť dle islámské právnické terminologie znamená směřovat k Alláhově svatyni za účelem vykonání určitých rituálů v určitém čase a určitým způsobem. Velká pouť je povinností pro každého, kdo je toho schopen, jednou za život, je to jeden z pilířů islámu, kdo vykoná více než jednu pouť, jsou pro něj ty další dobrovolné. Velká pouť je povinností podle Koránu i podle sunny pro toho, kdo ji může vykonat.
Před 11 dny
 
Ke vznešeným islámským mravům a chvályhodným vlastnostem, ke kterým nás nabádá islám, patří dodržování slova. Ubáda bin as-Sámit vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Zaručte mi šest věcí a já vám zaručím Ráj. Když promluvíte, buďte upřímní, dáte-li slib, dodržte ho, je-li vám něco svěřeno, nezklamejte důvěru, chraňte svá pohlaví, odvracejte své zraky a zdržte se všeho zakázaného.“ (podle Ahmeda, upraveno al-Albáním). Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) radil, abychom dodržovali závazky a sliby. Tuto vlastnost měli všichni proroci (mír s nimi) včetně Abrahama (mír s ním), který je zmíněn v Koránu v súře Hvězda: „… a Abrahama, jenž byl věrný…“ (Hvězda, 53:37) A také chvála Ismácíla (mír s ním) za plnění slibu: „A připomeň v Knize také Ismácíla, jenž věrně sliby dodržoval a poslem i prorokem byl…“ (Marie, 19:54)
Před 18 dny
 
1-3 of 201
BBC - Blízký východ
Loading...
web

IslámDnes - muslimské zpravodajství

 http://islam.cz/

Mekka online

Přednáška: "Porozumění koránu". Prof. Ph.D. Luboš Kropáček

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 428 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 466 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 501 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 507 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 515 dny
 
1-5 of 74
Novinky