MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
Vznešený Alláh praví: „Snažte se vzájemně se překonávat v dobrých skutcích!“ (Kráva, 2:148) Ibn Abbás vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) byl nejlepší z lidí a byl nejlepší v ramadánu, kdy se s ním setkal Gabriel. Setkával se s ním každou noc během ramadánu a učil ho Korán. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je lepší v konání dobra než seslaný vánek. (podle al-Buchárího) Někteří se hodně snaží konat zbožné skutky na začátku ramadánu, nadšeně se modlí taráwíh, noční modlitby, čtou Korán a dělají jiné zbožné skutky. Když pak zbývá posledních deset dní, zjistíme, že polevili v konání zbožných skutků, odkládají modlitbu, čtení Koránu a jiné zbožné skutky.
Před 220 dny
 
Ramadán je měsícem trpělivosti, školou trpělivosti a půst je zvykání si na trpělivost, trénování se na ni, proto se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nazval měsíc ramadán měsícem trpělivosti. Podle Muslima a imáma Ahmeda se traduje hadís Abú Qatády (radhia lláhu anhu), který vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Měsíc trpělivosti (ramadán) a tři dny z každého měsíce to je, jako by se člověk postil celý život.“
Před 227 dny
 
Služebníci Alláhovi, chvála Alláhovi, byl nám dán dar, který je nám dán každý rok, závan božství, přišel měsíc ramadán, ve kterém nám Alláh přikázal se postit a Posel Alláhův (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) stvrdil jeho dodržování, abychom se z něj naučili zbožnosti a byli jí formováni. Půstem se nemá na mysli pouhý hlad a žízeň a jaký mají vliv na muslimy. Vznešený Alláh pravil: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183) Podle výkladu Koránu „budete bohabojní“ znamená, že se budete obávat Alláha a před neposlušností se budete chránit poslušností a uctíváním Jeho Jediného. Všemohoucí Alláh pravil: „Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční.“ (Kráva, 2:185)
Před 234 dny
 
1-3 of 243
BBC - Blízký východ
Loading...
web

Muslimské zpravodajství

IslámDnes

 http://islam.cz/

Mekka online

Nový překlad Koránu

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 938 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 976 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 1011 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 1017 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 1025 dny
 
1-5 of 74
Novinky