MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
Verše Koránu i tradice Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) vyzývají k udržování příbuzenských vztahů a zdůrazňují, jak cenné a prospěšné to je z hlediska náboženského i světského. Příbuzenským vztahem se mají na mysli příbuzní z matčiny a otcovy strany. Udržování příbuzenského vztahu znamená chovat se k příbuzným dobře, hovořit k nim dobře i konat dobro, k čemuž patří navštěvování příbuzných, zjišťování, jak se mají, být s nimi v kontaktu, pomoc těm, kdo ji potřebují, konání v jejich zájmu aj.
Před 7 dny
 
Alláh Nejvyšší řekl (ve významu): „Snažte se vzájemně překonávat v dobrých skutcích.“ (al-Baqara, 2:148) Překonávat se je výstižnější než závodit, neboť to nabádá k přispěchání k cíli mezi prvními. Alláh řekl ve významu: „Pospíchejte k milosti od Pana svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (Rod Imranův 133). V tomto verši milost a odpuštění hříchů je výsledkem pospíchání k pokání a k jiným dobrým skutkům.
Před 14 dny
 
Služebníci Alláhovi, nadešel každoroční čas ustanovený naším Pánem, začal měsíc ramadán, ve kterém nám Alláh přikázal se postit a podle tradice Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) ho máme vykonávat, abychom díky němu získali zbožnost a bohabojnost, která nás bude zdobit. Cílem půstu není hlad a žízeň sama o sobě a jejich působení na každého muslima. Vznešený Alláh pravil: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183) Být bohabojný je vykládáno tak, že se člověk chrání před neposlušností činy poslušnosti, zbožnosti a uctívání Jeho Jediného.
Před 21 dny
 
1-3 of 191
BBC - Blízký východ
Loading...
Ramadán Karim

Vyvíjet úsilí během posledních deseti dnů v měsíci ramadánu:

Zaznamenal al-Buchárí a Muslim od cÁ’iši, nechť v ní Bůh nalezne zalíbení, která řekla: „Prorok, (salla Alláhu alejhi wa sallam) když nastal čas posledních deseti dní Ramadánu oživil noc, vzbudil svou rodinu a utáhl si suknici“.

V podání Muslima: „V posledních deseti dnech vyvíjel takové úsilí, jaké nevyvíjel v žádných jiných“

Od cÁ’iši, nechť v ní Bůh nalezne zalíbení, která řekla: „Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) v posledních deseti dnech (Ramadánu) rozjímal v mešitě (´itikáf) a říkal: - očekávejte ji v posledních deseti - “. Zaznamenal Ahmed

Lajlat-ul qadr (Noc osudu, úradku)

Lajlat-ul qadr patří k nejlepším a nejvýznamnějším nocím, protože v ní byl seslán Korán. Bůh Požehnaný a Nejvyšší nás zpravil o jejím čestném a ohromném postavení.

Súra Noc Úradku: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku, víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.

Nejlepší duá (prosba) pronášená během lajlat-ul-qadr je ta jenž byla uvedena Aišou, nechť v ní Bůh nalezne zalíbení, která řekla: „Zeptala jsem se: Posle Boží, co si myslíš o tom, kdybych věděla, která z nocí je lajlat-ul-qadr, co bych během ní měla říkat? Pravil: Řekni: Ó Bože, Tys promíjející a rád promíjíš, tak mi  tak mi promiň“. Zaznamenal Ahmed, Ibn Mádža a at-Tirmidzí

(Zakát al-fitr).

Tato almužna je povinností při přerušení půstu po skončení ramadánu. Je povinná pro každého muslima, který má dostatek jídla pro sebe a pro svou rodinu na svátek a předvečer svátku. Platí ji za sebe a za všechny muslimy, vůči nimž má vyživovací povinnost (tzn. manželka, děti, je také možné, aby ji zaplatili sami za sebe). Ibn Umar (radia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) nařídil, abychom odevzdávali zakát al-fitr v objemu jedné duté míry (c) sušených datlí nebo jedné duté míry ječmene za otroka i svobodného člověka, za muže i ženu, dítě či dospělého muslima. Přikázal, aby byla odevzdána před tím, než půjdou lidé na (sváteční) modlitbu. (Její míra: Zakát al-fitr se odevzdává za jednotlivce v objemu jedné duté míry (c) potraviny, která je v dané zemi běžná, např. rýže apod., a rovná se přibližně třem kilogramům na jednotlivce. Na tomto se všichni učenci shodují. Někteří učenci povolují odevzdání odpovídající hodnoty v penězích, zejména je-li to naléhavě třeba a ku prospěchu věci, přičemž zde je určena na přibližně 120 Kč na jednotlivce. Kdo zaplatí více, je mu to přičteno k dobru. Tato almužna je určena chudým a potřebným.

Mekka online

Přednáška: "Porozumění koránu". Prof. Ph.D. Luboš Kropáček

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 367 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 405 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 440 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 447 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 455 dny
 
1-5 of 74
Novinky