MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
Prosebná modlitba je velkým požehnáním a obrovským darem od Alláha, Požehnaného, Vznešeného. Projevil tím svou velkorysost ke Svým služebníkům, když jim přikázal prosebné modlitby a přislíbil jim, že je vyslyší. Je to také jeden z nejvýznamnějších rituálů, za který je od Alláha odměna. Prosebná modlitba má velký význam, je nesmírně užitečná a v rámci víry má své významné postavení. Ničím jiným se nezíská tolik dobrého a neodvrátí tolik zlého.
Před 12 dny
 
Chvála Alláhovi, díky kterému jsme přivítali další nový rok, kterým je rok 1438 hidžry, tj. od hidžry Muhammada (salla lláhu ʻalejhi wa sallam). Prosíme Alláha, aby to byl dobrý a požehnaný rok, aby byl pro nás a pro celou islámskou ummu na celém světě rokem bezpečným, aby osvobodil všechny naše bratry a sestry, kteří jsou v postavení slabých a aby nechal zvítězit ty, kterým bylo ukřivděno. Přísahám při Alláhovi, srdce cítí nesmírnou bolest kvůli situaci, v jaké se nacházejí naši bratři a sestry, jak dochází k jejich hromadnému zabíjení, každodennímu krveprolití nevinných a ničení, které na nich páchají jejich utlačovatelé a my a celý svět to vidí a nic nedělá, ba naopak nečinně přihlíží – není moci, ani síly, leč u Alláha.
Před 19 dny
 
Láska na cestě Alláhově je tím nejlepším vztahem, kterého lze nejlépe využít ze zbožných skutků v systému zvyklostí a je to to nejpevnější islámské pouto. Láska na cestě Alláhově znamená lásku kvůli Alláhovi, zapříčiněnou Alláhem a ze žádného jiného důvodu. Mějte rádi své bratry ve víře kvůli Alláhovi – Požehnanému, Všemohoucímu – protože jste viděli, že jsou zbožní a věřící, a mějte je tedy rádi kvůli Alláhovi, neboť je to přátelství, které je povinností každého muslima vůči svým bratřím věřícím.
Před 20 dny
 
1-3 of 208
BBC - Blízký východ
Loading...
web

IslámDnes

 http://islam.cz/

Mekka online

Přednáška: "Porozumění koránu". Prof. Ph.D. Luboš Kropáček

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 484 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 522 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 557 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 564 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 572 dny
 
1-5 of 74
Novinky