MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
V Koránu i sunně se často zmiňuje bohabojnost a dobré mravy, aby se poukázalo na to, že spolu úzce souvisejí a jedno od druhého je neoddělitelné. Bohabojnost je strom a dobré mravy plod, je to základ a stavba, tajemství a otevřenost, nejsou-li dobré mravy, není ani bohabojnost, slabost dobrých mravů je důkazem chabé bohabojnosti, jsou jejím důkazem, spolehlivým svědkem, Vznešený Alláh se zmiňuje o bohabojných na řadě míst Své Knihy a charakterizuje je jako ty, kdo mají dobré mravy, jsou prosti pokrytectví a špatných mravů, Vznešený Alláh se zmiňuje o zbožných a o těch, kdo se dobře chovají, a popisuje je jako zbožné, jako ty, kdo se nejvíce obávají Nejvyššího Pána, a ukazuje, jaké dobro je pro ně připraveno na Onom světě.
Před 2 dny
 
Váš Pán sám sebe charakterizoval milosrdností. Když se někdo z vás nevědomky dopustí něčeho špatného, pak toho lituje a polepší se, je Alláh Odpouštějící a Slitovný. Chválím pro vás Alláha, který nemá nikoho, kdo by k Němu byl přidružován, a modlím se za Jeho vyvoleného proroka a zdravím ho, hledám pomoc u Alláha, požehnání Pána a milosti Ochránce, zdravím vás islámským pozdravem, mír s vámi a milosrdenství Alláha Vznešeného a Jeho požehnání.
Před 9 dny
 
Bratři a sestry v islámu, Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Jsi jedním z mnoha koutů islámu. Nedopusť, abys byl příčinou útočení na islám.“ Ano, bratři, každý z vás jste jedním z koutů islámu a nedopusťte, abyste byli příčinou útočení na islám. Kout v tomto kontextu má různé významy: může to být slabé místo na pomezí, otvor v něčem nebo díra v šatech. Dejte si pozor, bratři, abyste nebyli příčinou špatného smýšlení a postoje k islámu a muslimům. Lidé nemají tolik rádi islám proto, že je to nebeské náboženství, které je v souladu s přirozeností i rozumem, jako proto, že je aplikovatelné na každodenní život, ztělesněné v chování muslimů.
Před 16 dny
 
1-3 of 222
BBC - Blízký východ
Loading...
web

Muslimské zpravodajství

IslámDnes

 http://islam.cz/

Mekka online

Nový překlad Koránu

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 572 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 610 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 646 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 652 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 660 dny
 
1-5 of 74
Novinky