MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
Všemohoucí Alláh v súře Al-Hudžurát Komnaty pravil: „Věřící jsou si přece bratry; usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní – snad dostane se vám smilování!“ (Komnaty, 49:10) Všemohoucí Alláh dále pravil: „Dotazují se tě na kořist. Rci: ‚Kořist náleží Alláhovi a poslu. Bojte se Alláha, dohodněte se mezi sebou a poslouchejte Alláha a posla Jeho, jste-li věřící!‘“ (Kořist, 8:1) Všemohoucí Alláh také pravil: „Není nic dobrého ve většině jejich tajných schůzek, leda u toho, kdo přikazuje almužnu či dobré skutky anebo svornost mezi lidmi. A kdo toto činí ve snaze dosíci zalíbení Alláhova, tomu dáme odměnu nesmírnou.“ (Ženy, 4:114) Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl, že usmíření mezi lidmi je lepší než splnění půstu, modlitby a almužny.
Před 15 hodinami
 
Často vynášíme soudy o lidech jen proto, že slyšíme slovo odsud nebo odtamtud. Často se tím zpřetrhají vztahy, rozpadnou rodiny, vzdalují se od sebe příbuzní, náklonnost se mění v nepřátelství, blízkost ve vzdálenost, soulad a láska v nesoulad a hrubost, to vše následkem toho, že jeden muslim slyší něco o svém bratru muslimovi, aniž by se to objasnilo a potvrdilo. Bylo by pro něho lepší, aby bránil čest svého bratra muslima, pokud je o něm známo, že se dobře chová, a aby o něm dobře smýšlel. Všemocný a Vznešený Alláh praví v súře Al-Hudžurát (Komnaty): „Vy, kteří věříte, přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.“ (Komnaty, 49:6)
Před 8 dny
 
V súře Al-Hudžurát (Komnaty) jsou významná a užitečná pravidla chování. Celý Korán je velkolepý, v této súře je však navzdory malému počtu veršů zahrnuto velké množství pravidel chování a mravů, které utvářejí osobnost muslima a ukazují mu, jak má jednat s ostatními. Požehnaný a Vznešený Alláh začíná súru Komnaty slovy: „Vy, kteří věříte! Nesnažte se předejít Alláha a posla Jeho! Buďte bohabojní, vždyť Alláh věru je slyšící, vševědoucí!“ (Komnaty, 49:1) Je třeba, služebníci Alláhovi, abyste věděli, že jakmile Vznešený Alláh začíná svůj proslov slovy „Vy, kteří věříte“ znamená to, jak řekl Abdulláh bin Mascúd – nechť je k němu Alláh milosrdný – přikázání něčeho dobrého nebo zákaz něčeho špatného. Věnujte tedy tomu pozornost a poslouchejte to, v čem je dobro.
Před 15 dny
 
1-3 of 227
BBC - Blízký východ
Loading...
web

Muslimské zpravodajství

IslámDnes

 http://islam.cz/

Mekka online

Nový překlad Koránu

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 606 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 644 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 679 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 686 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 694 dny
 
1-5 of 74
Novinky