MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
Anas (radhia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Kdo má tyto tři kvality, bude mít potěšení z víry: 1) ten, pro koho je Alláh a jeho Poslové dražší než cokoli jiného, 2) kdo má někoho rád a má ho rád jedině z lásky k Alláhovi, 3) kdo by se v žádném případě nechtěl vrátit k ateismu (nevěrectví) stejně, jako by nikdy nechtěl být uvržen do Ohně pekelného.“ (podle al-Buchárího, Muslima a dalších)
Před 5 dny
 
Upřímnost znamená říkat pravdu, říkat to, co si myslíme. Znamená to také říkat to, co odpovídá skutečnosti. Pravda z hlediska jazyka je mocná mravní zásada, která spojuje oddanost a dobro, neboť zdobí všechny ctnostné, zbožné a dobré. Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha a buďte s pravdomluvnými!“ (Pokání, 9:119) Al-Qurtubí řekl, že pravdomluvný má být každý, kdo pochopil z Alláhova přikázání, že má mluvit pravdu, poctivě pracovat a být čistého ducha. Kdo je takový, připojí se ke zbožným a dosáhne uspokojení Odpouštějícího.
Před 5 dny
 
Právě prožíváme nejlepší dny v roce, kdy je odměna za zbožné skutky mnohonásobná oproti zbývajícím dnům v roce, ba dokonce můžeme říct, že je sotva nějaký zbožný skutek, který by člověk vykonal ve zbývajících dnech v roce, který by se vyrovnal zbožným skutkům vykonaným během těchto dní, jak jsme se již zmínili dříve. I kdyby se již těchto deset dní blížilo ke konci, i kdyby již zbývalo jen málo, je to stále to nejlepší a nejvýznamnější. Snažte se tedy co nejvíce konat zbožné skutky. Neochuzujte se o tyto významné, požehnané dny.
Před 19 dny
 
1-3 of 205
BBC - Blízký východ
Loading...
web

IslámDnes

 http://islam.cz/

Mekka online

Přednáška: "Porozumění koránu". Prof. Ph.D. Luboš Kropáček

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 456 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 494 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 529 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 536 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 544 dny
 
1-5 of 74
Novinky