MuslimFace - první muslimská sociální síť v ČR
Přidej se do naší komunity a poznej nové lidi. Sdílej fotky, videa a hudbu, vytvoř si vlastní blog, chatuj online a mnoho dalších věcí.
Představujeme Muslimface

Salám alejkum, rádi bychom vás v několika větách seznámili s projektem Muslimface. Co všechno je na Muslimface možné, jaké výhody z toho plynou a upozornit vás na triky, které by se vám mohly hodit.

Muslimface vznikl za podpory a pod patronací Islámské nadace v Praze. Tvůrci si uvědomují, že statická stránka již v době internetové době nestačí. Uživatelé internetu se rádi sdílí a komentují události, příspěvky či videa. Muslimface je prostorem, kde se muslimové a přátelé islámu mohou scházet a sdílet své myšlenky, názory, fotky z cest nebo videa. 

Co tedy vše můžete

 • můžete navazovat přátelství a přidávat si lidi do přátel
 • chatovat online
 • nahrávat fotky a sdílet je
 • vytvořit si svůj vlastní blog a vyjádřit své postoje a názory
 • nahrát svá videa nebo vložit link na youtube video a sdílet je
 • diskutovat ve fóru
 • vytvořit událost s fotkou nebo videem
 • upozornit ostatní na novou nebo zajímavou stránku
 • nahrát zvukové soubory,
 • můžete nahrát i videokomentář
 • určit svou polohu a kontaktovat další

Věříme, že projekt Muslimface bude pro vás příjemnou zkušeností.


Tým Muslimface

Poslední článek
Dávat si pozor na jazyk znamená, že má člověk mluvit jen dobře, nemá mluvit hrubě a nemá pomlouvat a urážet, mluvit neslušně atp. Bratři a sestry, všechno, co člověk vysloví, se mu zapisuje. Alláh praví: „A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohližitel.“ (Qáf, 50:18)
Před 2 dny
 
Stejně jako islám přikazuje, abychom se chovali laskavě a dobře k rodičům, přikazuje také, aby rodiče dobře vychovávali děti, což je jistým druhem laskavého a zbožného chování rodičů k dětem a je povinností pro otce i matky a jedním z práv, která dětem náleží ze strany rodičů. Někteří lidé toto nepovažují za důležité a mnozí se zajímají a starají jen o hromadění majetku, obchodování, cestování, aby dětem dopřáli vše, co si přejí, ale přitom si s nimi nesednou ani na hodinu denně, nevychovávají je, neusměrňují je, neučí je svému náboženství a tomu, co je pro ně užitečné. Takový člověk chudák neví, že svým dětem uškodil, že je zkrátil na jejich právech, protože když se dostanou k majetku, aniž by jim někdo poradil, aniž by se jim dostalo správné islámské výchovy, může je to svést z cesty a mohou se dostat do nebezpečných situací a dopustit se špatností.
Před 9 dny
 
Podle vyprávění Abu Ruqajja Tamim bin Aus Al Dári (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Náboženství je dobrá rada“. Řekli jsme, pro koho, Posle Alláhův? Odpověděl: pro Alláha, Jeho písmo, Jeho Posla, muslimskou ummu a ostatní.“ (Sahíh Muslim) Al Nawawi (nechť se Alláh nad ním slituje) pravil o tomto výroku. „Toto je velkolepý výrok a kolem něj se točí islám a dobrá rada ke správnému užití islámského práva. An-nassíha, (neboli dobrá rada) je slovo vyjadřující celou větu, a je to také touha chtít dobro pro toho, komu radíme.
Před 16 dny
 
1-3 of 197
BBC - Blízký východ
Loading...
web

IslámDnes

http://islam.cz/

Mekka online

Přednáška: "Porozumění koránu". Prof. Ph.D. Luboš Kropáček

Poslední Novinky
Minulý pátek jsme mluvili o některých přednostech měsíce ramadánu a dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o účelu půstu. O účelu půstu se zmiňuje Vznešený a Všemohoucí Alláh v Koránu: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183)
Před 397 dny
 
Vznešený Alláh přenesl svého proroka Muhammada (salla Alláhu alejhi wa sallam) jedné noci z Posvátné mešity v Mekce do mešity al-Aqsá. Pak ho vznesl do nebes, pak k lotosovému stromu v Sedmém nebi a ukázal mu největší ze Svých znamení.
Před 435 dny
 
Stručně zde uvádíme popis toho, jak se Prorok (sAs) modlil, který bych chtěl předat každému muslimovi a muslimce, aby se každý, kdo si ho vyslechne nebo prostuduje, snažil v tomto přiblížit Prorokovi (sAs), neboť řekl: „Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.“ (podle al-Buchárího)
Před 470 dny
 
Minulý pátek jsme mluvili o statusu modlitby a jejím významu, o následcích pro toho, kdo ji nedodržuje. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme mluvit o některých pravidlech a základních principech modlitby. Mnozí lidé nedbají tzv. stavu důvěry, klidu. Znamená to stav, kdy se zklidní veškeré části těla tak, aby mohla být pronesena povinná formule.
Před 477 dny
 
Modlitba je pilíř islámu, cesta do Ráje, spojení mezi služebníkem a jeho Pánem, první povinností islámu po vyznání víry, je nejvýznamnější součástí víry po vyznání jedinosti. Náš Všemohoucí a Vznešený Pán ji ve Své Vzácné Knize nazval vírou: „Alláh nechce, aby zanikla víra vaše.“ (Kráva, 2:143) – tj. vaše modlitba.
Před 485 dny
 
1-5 of 74
Novinky